VIII Mistrzostwa Polski w Wyciskaniu Wielokrotnym

REGULAMIN

VIII Mistrzostwa Polski & XI Mistrzostwa Polski Nauczycieli w wyciskaniu wielokrotnym sztangi leżąc z ciężarem stałym


1. Organizator
Szkoła Podstawowa nr 91 we Wrocławiu
Wrocławskie Stowarzyszenie Wyciskania Wielokrotnego

2. Termin
17 Września 2022 godz. 12.00.

3. Miejsce
Kompleks Sportowo-Rekreacyjny Szkoły Podstawowej nr 91 we Wrocławiu ul. Sempołowskiej 54.

4. Konkurencje
- Konkurencja specjalna- wyciskanie wielokrotne z obciążeniem 83kg Open ze współczynnikiem (83x ilość powtórzeń/ciężar ciała zawodnika).
- Konkurencja główna- wyciskanie wielokrotne z obciążeniem dla kobiet 25kg dla mężczyzn 50kg w dwóch kategoriach.
* kategoria lekka: kobiety do 63kg i mężczyźni do 80kg:
wynik mężczyzn ( 50 x ilość powtórzeń);
wynik kobiet (25 x ilość powtórzeń) x2.
* kategoria ciężka: kobiety +63kg i mężczyźni + 80kg:
wynik mężczyzn (50 x ilość powtórzeń);
wynik kobiet (25 x ilość powtórzeń) x2.
* Nauczyciele klasyfikowani podwójnie w VIII MP w WW w kategoriach wagowych oraz jako nauczyciele Open.

5. Zgłoszenia
Dokonanie wpłaty startowej przelewem:
Tadeusz Homańczuk
nr konta: 50 1020 5558 1111 1742 0220 0053
tytuł płatności: "imię nazwisko" 17 września
w wysokości do 10 września 40 PLN
w dniu zawodów 60 PLN (gotówka)

6. Zasady uczestnictwa
- złożenie oświadczenia potwierdzającego brak przeciwwskazań do uczestnictwa w zawodach siłowo-wytrzymałościowych (formularz na miejscu). W razie wątpliwości co do stanu zdrowia uczestnik jest zobowiązany we własnym zakresie przed startem do zasięgnięcia opinii lekarza;
- w zawodach mogą brać udział osoby pełnoletnie;
- zabrania się startu uczestnikom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

7. Strój
- koszulka sportowa odsłaniająca stawy łokciowe;
- spodenki sportowe krótkie przylegające lub długie typu legginsy;
- zabrania się stosowania ściągaczy lub innych zabezpieczeń na stawy łokciowe.

8. Sędziowie
- sędzia punktowy- wydaje komendy w czasie trwania próby , ocenia poprawność wykonywania powtórzeń, zalicza poprawnie wykonane powtórzenia wypowiadając kolejną cyfrę zaliczonego powtórzenia;
- sędzia czasowy- obsługuje urządzenie odmierzające czas próby(5min.);
- stolik sędziowski- prowadzi protokół zawodów , wyłania na podstawie protokołu zwycięzców w poszczególnych konkurencjach i kategoriach.

9. Wykonanie
- zawodnik sam decyduje o wyborze pozycji startowej:
* pozycja górna - nogi uniesione ugięte w kolanach i złączone;
* pozycja klasyczna - stopy wsparte o podłoże.
- zawodnik nie może dokonać zmiany wybranej pozycji startowej podczas próby;
-zabrania się wykonywania charakterystycznego dla WL "mostka" (dopuszczalne jest umiarkowane wygięcie w odcinku lędźwiowym);
-szerokość chwytu sztangi max 81cm;
- zawodnik sam lub z pomocą unosi sztangę ze stojaków.

10. Komendy sędziowskie
- " sztanga " - zdjęcie sztangi ze stojaków;
- " start " - rozpoczęcie próby wydana przez sędziego gdy sztanga znieruchomieje nad zawodnikiem na max możliwych wyprostowanych ramionach;
- " akcent" - oznacza brak wyraźnego zakończenia powtórzenia i że powtórzenie nie zostało zaliczone;
- " klatka " - oznacza brak kontaktu sztangi z klatką piersiową i że powtórzenie nie zostało zaliczone;
- "łokieć " - oznacza brak możliwie pełnego wyprostu w stawie łokciowym i ze powtórzenie nie zostało zaliczone;
- "biodro " - oznacza oderwanie tej cz. ciała od ławeczki i że powtórzenie nie zostało zaliczone;
Sędzia zalicza powtórzenie gdy sztanga dotknie klatki piersiowej i zostanie wyciśnięta do możliwie pełnego wyprostu zawodnika w stawach łokciowych z widocznym zakończeniem każdego powtórzenia.
Zawodnik może poprawić chwyt na sztandze tylko w jej górnym położeniu na wyprostowanych ramionach.

11. Niezaliczenie powtórzenia
- brak kontaktu sztangi z klatką piersiową;
- brak pełnego możliwego dla zawodnika wyprostu ramion;
- brak wyraźnego zakończenia powtórzenia;
- brak kontaktu bioder z ławeczką;
- brak kontaktu całych stóp / stopy z podłożem;
- brak zachowania ugiętych nóg (poz. górna);
- rozłączenie nóg w trakcie wykonywania powtórzenia (poz. górna);
- opuszczenie stóp poniżej linii siedziska ławeczki (poz. górna);
- zakończenie powtórzenia po czasie próby (5min.).

12. Zakończenie próby
- zatrzymanie sztangi na kl. piersiowej;
- odłożenie sztangi;
- zmiana pozycji startowej;
- wyraźny kontakt stopy / stóp z elementem ławeczki;
- upłynie czas próby ( 5min.).

13. Kolejność startu
- losowanie.

14. Wygrana
- w konkurencji specjalnej ( z obciążeniem 83kg ) najwyższy współczynnik ( 83 x ilość powt. / CC ), w przypadku remisu wygrywa lżejszy;
- w konkurencji głównej ( K;25kg ,M;50kg)w kat lekkiej i ciężkiej oraz Open Nauczycieli najwyższy tonaż, w przypadku remisu wygrywa lżejszy.

15. Nagrody 
Miejsca I - III -puchary, nagrody rzeczowe.

16. Postanowienia końcowe
- Decyzja sędziego punktowego jest ostateczna.
- Organizator zapewnia szatnie, natryski, toalety.
- Organizator wprowadza limit startujących 35 osób liczy się kolejność zgłoszeń.

Zobacz także